Kontakt

Biuro Eksportu

 

Eliza Kielak-Grabuś

Specjalista ds. eksportu
tel. (+48 22) 460 24 17
fax (+48 22) 460 24 01
e.kielak-grabus@makarony.pl
 

Mariya Strelbitskaya

Specjalista ds. eksportu
tel. (+48 22) 460 24 22
fax (+48 22) 460 24 01
m.strelbitskaya@makarony.pl
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl