Kontakt

Biuro Handlu Nowoczesnego    

              

Anna Michalska
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. (+48 22) 460 24 29
fax (+48 22) 460 24 01

a.michalska@makarony.pl

 

Aleksandra Rymsza
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. (+48 22) 460 24 05
fax (+48 22) 460 24 01

a.rymsza@makarony.pl

 

 
 
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl