Kontakt

Biuro Handlu Nowoczesnego    

 

Marcin Zieliński 

Dyrektor ds. Rozwoju
tel. (+48 22) 460 24 08
fax (+48 22) 460 24 01

m.zielinski@makarony.pl
   

      

Katarzyna Siejko 
Kierownik ds. Kluczowych Klientów
tel. (+48 22) 460 24 26
fax (+48 22) 460 24 01

k.siejko@makarony.pl

 
 
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl