Kontakt

Biuro Handlu Tradycyjnego
 

Mariusz Jaworski
Dyrektor Sprzedaży ds. HT
tel. kom. 516 077 070
m.jaworski@makarony.pl
 
 
 

Menadżerowie Makroregionów:
 

Makroregion PNW, PNZ
Mariusz Jaworski
Dyrektor Sprzedaży ds. HT
tel. kom. 516 077 070
 
Makroregion PDW
Tomasz Banasz
Menadżer Makroregionu PDW
tel. kom. 501 798 669
 
 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl