Kontakt

Biuro Handlu Tradycyjnego
 

Waldemar Sierota
Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. HT
tel. kom. 516 077 071
w.sierota@makarony.pl
 
 
 

Menadżerowie Makroregionów:

 
Mariusz Dawicki
Menadżer Makroregionu PNZ
tel. kom. 509 029 279
Kamil Tokar
Menadżer Makroregionu PDW
tel. kom. 501 798 669
Dominika Ostasz
Menadżer Makroregionu CEN
tel. kom. 797 197 707
d.ostasz@makarony.pl
 
Sławomir Szczesnowski
Koordynator regionalny CEN
tel. kom. 502 436 871
s.szczesnowski@makarony.pl
 
Robert Komorowski
Koordynator regionalny PNW
tel. kom. 509 874 206
r.komorowski@makarony.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl