Kontakt

Biuro Private Label

 

Edyta Nowak
Dyrektor Biura Klientów Strategicznych

tel. (+48 22) 460 24 21
fax (+48 22) 460 24 01

e.nowak@makarony.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl