Kontakt

Marlena Bogdan - Marut

Doradca Zarządu ds. PR

tel. (+48 17) 875 30 10

m.bogdan-marut@makarony.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl