Kontakt

Zespół ds. Infrastruktury

 

Witold Żarek
Dyrektor ds. Infrastruktury i Zakupów 
tel. (+48 17) 875 30 10
fax (+48 17) 875 30 20

w.zarek@makarony.pl

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl