Kontakt

Zespół ds. Jakości

 

Barbara Szymków
Kierownik Laboratorium - Technolog
tel. (+48 17) 875 30 33
fax (+48 17) 875 30 20

b.szymkow@makarony.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl