Aktualności

Dar Serca od Makaronów Polskich

Już po raz drugi Makarony Polskie wspólnie z TVP Rzeszów przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego zorganizowały akcję charytatywną DAR SERCA dla Domu Dziecka. Tym razem wybór padł na Dom Dziecka pod nazwą Ochronka Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli.

W czwartek, 26 marca 2015 roku do Ochronki przyjechały reprezentantki Makaronów Polskich: Beata Majewska-Karp – dyrektor Biura Zarządu i Berenika Stusik – asystentka Biura Zarządu. Delegacja Makaronów Polskich przekazała jedną tonę makaronów oraz dla każdego z 28 wychowanków paczkę ze  świątecznymi upominkami.

TVP Rzeszów reprezentował kierownik działu promocji i marketingu Henryk Nicpoń oraz dziennikarze: Agata Ozga- Myc i Krzysztof Holik. W uroczystości uczestniczył Starosta Powiatu Stalowa Wola Janusz Zarzeczny. Obecni byli przedstawiciele lokalnych mediów: radio „Leliwa”, tygodnika „Sztafeta” oraz telewizji kablowej „Stella”.

Dla uhonorowania darczyńców wychowankowie dali występ słowno- muzyczny związany z Świetami Wielkanocnymi oraz obdarowali ich wielkanocnymi upominkami. Goszcząc u siebie pracowników telewizji, radia i prasy wychowankowie skorzystali także ze sposobności, by ich wypytać o interesujące szczegóły dziennikarskiej pracy.

Dyrektor Ochronki Anna Miler podziękowała w imieniu wychowanków za otrzymane dary. Podkreśliła, że dzięki otrzymanym darom od Makaronów Polskich, pieniądze z budżetu placówki, które w zwykłym trybie zostałyby przeznaczone na zakup jedzenia - zostaną tym razem przeznaczone na wyjazd wakacyjny. 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl