Kontakt

 

Dane teleadresowe

 

biuro@makarony.pl

 

Siedziba Spółki/ Zakład Produkcyjny w Rzeszowie
35-082 Rzeszów
ul. Podkarpacka 15a
tel. (+48 17) 875 30 10
fax (+48 17) 875 30 20 

 

 

Biuro w Ząbkach
05-091 Ząbki
ul. Piłsudskiego 180
tel. (+48 22) 460 24 00
fax (+48 22) 460 24 01

 

 

Zakład Produkcyjny w Częstochowie
42-271 Częstochowa
ul. Kopalniana 10A
tel. (+48 34) 360 97 40
fax (+48 34) 360 97 44

 

Zakład Produkcyjny w Korpelach
12-100 Szczytno
Korpele 60
tel. (+48 89) 623 12 56
fax (+48 89) 624 13 01

 

 
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl