Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 29/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie linii laboratoryjnej do produkcji makaronu laminowanego

Prezes Zarządu Zenon Daniłowski na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W dniach 2–4 września 2020 roku odbył się XII Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze spotkanie elit biznesowych w Europie Środkowej. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 3,5 tys. gości.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 21/POIR/CBR/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 18/POIR/CBR/2020

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 28/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie jednostki do hydrolizy kwasowej próbki do oznaczenia tłuszczu

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 27/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowym na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do oznaczania tłuszczu.

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 25/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie miernika aktywności wody

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 24/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie przesiewacza (odsiewacza) laboratoryjnego

Raporty bieżące

2020
wrzesień

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 25 września 2020 roku

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
2020
wrzesień

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA
2020
wrzesień

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 24 września 2020 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl