Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 33/POIR/CBR/2020

Raporty bieżące

2021
styczeń

Raport bieżący nr 01/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
2020
październik

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 21 października 2020 roku

Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
2020
wrzesień

Raport bieżący nr 19/2020 z dnia 25 września 2020 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl