Aktualności

Raporty bieżące

2021
lipiec

Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
2021
lipiec

Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
2021
lipiec

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl