Aktualności

Konkurs "PASTA ART"

Spółka Makarony Polskie SA zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Konkurs "MAKARON I MUZYKA ŁĄCZĄ POKOLENIA"

Carpathia Festival - Rzeszów i spółka Makarony Polskie SA - mecenas główny tegorocznej XX edycji festiwalu zapraszają do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie.

Raporty bieżące

2024
maj

Raport bieżący nr 7/2024 z dnia 24 maja 2024 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023
2024
maj

Raport bieżący nr 6/2024 z dnia 24 maja 2024 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023
2024
kwiecień

Raport bieżący nr 5/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Rekomendacja dot. podziału zysków i wypłaty dywidendy
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl