Raporty bieżące

2019
listopad

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA
2019
sierpień

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
2019
lipiec

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku

Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. przez spółkę Makarony Polskie SA
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl