Raporty bieżące

2020
styczeń

Raport bieżący nr 02/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku

Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
2020
styczeń

Raport bieżący nr 01/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
2019
grudzień

Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

Zawarcie umowy znaczącej z firmą Limited Liability Company „ATB-Market” Ukraina
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl