Aktualności

Perły Rynku FMCG 2021 dla nowości produktowych Grupy Makarony Polskie

Rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs Perły Rynku FMCG 2021, organizowany przez Wiadomości Handlowe

Raporty bieżące

2021
wrzesień

Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 9 września 2021 roku

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
2021
sierpień

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku

Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl