Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 lipca 2021 roku

Zarząd Spółki informuje, że ZZW odbędzie się w Rzeszowie, o godz. 11.00

Raporty bieżące

2021
czerwiec

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
2021
czerwiec

Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku

Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzi
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl