Aktualności

Laureaci konkursu "PASTA ART"

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego „PASTA ART” skierowanego do uczniów i studentów szkół o kierunkach plastycznych, artystycznych i projektowania graficznego.

Targi PLMA w Amsterdamie

W dniach 28-29 maja 2024 roku Grupa Makarony Polskie brała udział w targach eksportowych PLMA.

Raporty bieżące

2024
lipiec

Raport bieżący nr 13/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku

Zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - dot. progu 10% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2024
czerwiec

Raport bieżący nr 12/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA
2024
czerwiec

Raport bieżący nr 11/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 czerwca 2024 roku
2024
czerwiec

Raport bieżący nr 10/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 czerwca 2024 roku, w tym treść upoważnienia dla zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki
2024
czerwiec

Raport bieżący nr 9/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
2024
maj

Raport bieżący nr 8/2024 z dnia 28 maja 2024 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
2024
maj

Raport bieżący nr 7/2024 z dnia 24 maja 2024 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023
2024
maj

Raport bieżący nr 6/2024 z dnia 24 maja 2024 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2023
2024
kwiecień

Raport bieżący nr 5/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Rekomendacja dot. podziału zysków i wypłaty dywidendy
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl