Aktualności

Platforma sprzedażowa Grupy Makarony Polskie

Grupa Makarony Polskie poszerza swoje możliwości sprzedażowe o kanał sprzedaży internetowej dla partnerów handlowych.

Grupa Makarony Polskie podsumowuje trzeci kwartał 2023 r.

Grupa Makarony Polskie osiągnęła po trzech kwartałach 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 267,02 mln zł, zysk netto 28,47 mln zł, zaś EBIDTA wyniosła 47,39 mln zł.

Raporty bieżące

2024
styczeń

Raport bieżący nr 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl