Aktualności

Grupa Makarony Polskie Sponsorem Strategicznym 41. edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

W dniu 8 marca 2024 roku w Kielcach, podczas pierwszego dnia największych targów techniki rolniczej AgroTech odbył się finał olimpiady na szczeblu krajowym.

Platforma sprzedażowa Grupy Makarony Polskie

Grupa Makarony Polskie poszerza swoje możliwości sprzedażowe o kanał sprzedaży internetowej dla partnerów handlowych.

Grupa Makarony Polskie podsumowuje trzeci kwartał 2023 r.

Grupa Makarony Polskie osiągnęła po trzech kwartałach 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 267,02 mln zł, zysk netto 28,47 mln zł, zaś EBIDTA wyniosła 47,39 mln zł.

Raporty bieżące

2024
kwiecień

Raport bieżący nr 4/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy z Animatorem Emitenta i zawarcie nowej umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
2024
kwiecień

Raport bieżący nr 3/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Intencja Zarządu Makarony Polskie SA odnośnie wypłaty dywidendy za 2023 rok
2024
kwiecień

Raport bieżący nr 2/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Wybrane nieaudytowane, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Makarony Polskie
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl