Aktualności

Makarony Polskie SA główny partnerem Rzeszowskich KultURaliów

Spółka Makarony Polskie SA partnerem Rzeszowskich KultURaliów w dn. 2-3 czerwca br.

Jubileusz 25-lecia Klubu Partnerów SGH

Klub Partnerów SGH powstał jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Raporty bieżące

2023
maj

Raport bieżący nr 9/2023 z dnia 20 maja 2023 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy
2023
maj

Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 20 maja 2023 roku

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
2023
maj

Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 20 maja 2023 roku

Wybór firmy audytorskiej
2023
maj

Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 20 maja 2023 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022
2023
maj

Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 20 maja 2023 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl