Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 33/POIR/CBR/2020

Raporty bieżące

2021
kwiecień

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
2021
kwiecień

Raport bieżący nr 09/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie pośrednie znacznego pakietu
2021
kwiecień

Raport bieżący nr 08/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl