Aktualności

Makarony Polskie SA na XIII Forum Europa – Ukraina

W dniach 4-5 lutego 2020 r., już po raz trzynasty, międzynarodowe grono ponad ośmiuset gości z Polski i Ukrainy, a także z innych krajów Europy i świata dyskutowało w Rzeszowie o przyszłości Ukrainy i całego kontynentu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 04/POIR/CBR/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania nr 03/POIR/CBR/2019

Raporty bieżące

2020
luty

Raport bieżący nr 04/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA”
2020
styczeń

Raport bieżący nr 03/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2020
styczeń

Raport bieżący nr 02/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku

Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl