Aktualności

Raport okresowy za I półrocze 2021 roku

W dniu 29 września 2021 roku Spółka opublikowała skrócony skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2021 roku.

Raporty bieżące

2021
wrzesień

Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 9 września 2021 roku

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
2021
sierpień

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku

Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl