Aktualności

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 14/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie homogenizatora laboratoryjnego (typu stomacher) z wyposażeniem

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 09/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę i montaż 4 kompletów mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 13/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie suszarki laboratoryjnej (2 szt.)

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 12/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie chłodziarko-zamrażarki

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 11/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie cieplarek (2 szt.)

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 10/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie komory klimatycznej

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 08/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie podsuszacza (trabatto) i suszarni laboratoryjnej

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 07/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie przesiewacza (odsiewacza) laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 06/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie komory laminarnej ze statywem

Zapytanie ofertowe Makarony Polskie SA nr 05/POIR/CBR/2020

Spółka Makarony Polskie SA w siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w toczącym się postępowaniu ofertowy na dostawę, montaż i uruchomienie autoklawu laboratoryjnego

Raporty bieżące

2020
lipiec

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
2020
lipiec

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
2020
czerwiec

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku

Wybór biegłego rewidenta
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl