Kariera

Makarony Polskie SA to firma z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem.

Oferujemy naszym Klientom produkty, które dzięki swojej jakości i dostosowaniu do oczekiwań klientów sukcesywnie umacniają naszą pozycję rynkową.

Doskonale wiemy, że na nasz sukces składa się praca każdego pracownika Grupy Makarony Polskie, który będąc częścią naszego zespołu oferuje swoją wiedzę, doświadczenie, nowe spojrzenie i pomysły. Wierzymy, że naprawdę wartościowe produkty mogą powstawać tylko w atmosferze gwarantującej pracownikom wykorzystanie pełni ich umiejętności i możliwości. W Grupie Makarony Polskie tworzymy atmosferę pracy, w której osiągnięcia firmy są jednocześnie sukcesami każdego naszego pracownika. Dbamy o motywację, rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu.
 

Zostań częścią naszego wspólnego sukcesu!

 

Jeżeli chciałabyś pracować w szybko rozwijającej się firmie, jesteś ambitny, kreatywny, nie boisz się wyzwań i chciałbyś zostać cześcią naszego zespołu, wyślij nam swoją aplikację.

Jeżeli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko, a chciałbyś pracować w Grupie Makarony Polskie, wyślij nam swoją aplikację na adres rekrutacja@makarony.pl

W tytule maila wpisz stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

W aplikacji umieść klauzulę:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez grupę przedsiębiorstw należących do Grupy Makarony Polskie, to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej Makarony Polskie, w skład której wchodzą Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, (35-082 Rzeszów), ul. Podkarpacka 15A jako główna jednostka organizacyjna oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne (lista spółek dostępna na www.makarony.pl), zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji".

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO, informujemy, iż:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie (35-082) przy ul. Podkarpackiej 15A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212001.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w celach rekrutacyjnych, co stanowi realizacje prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do realizacji procesów rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

 

Celem skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych: zespol.rodo@makarony.pl.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl