Kariera

Makarony Polskie SA to firma z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem.

Oferujemy naszym Klientom produkty, które dzięki swojej jakości i dostosowaniu do oczekiwań klientów sukcesywnie umacniają naszą pozycję rynkową.
 

FILM KORPORACYJNY
 

Doskonale wiemy, że na nasz sukces składa się praca każdego pracownika Grupy Makarony Polskie, który będąc częścią naszego zespołu oferuje swoją wiedzę, doświadczenie, nowe spojrzenie i pomysły. Wierzymy, że naprawdę wartościowe produkty mogą powstawać tylko w atmosferze gwarantującej pracownikom wykorzystanie pełni ich umiejętności i możliwości. W Grupie Makarony Polskie tworzymy atmosferę pracy, w której osiągnięcia firmy są jednocześnie sukcesami każdego naszego pracownika. Dbamy o motywację, rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu.
 

Zostań częścią naszego wspólnego sukcesu!

 

Jeżeli chciałabyś pracować w szybko rozwijającej się firmie, jesteś ambitny, kreatywny, nie boisz się wyzwań i chciałbyś zostać cześcią naszego zespołu, wyślij nam swoją aplikację.

Jeżeli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko, a chciałbyś pracować w Grupie Makarony Polskie, wyślij nam swoją aplikację.

 

WYŚLIJ SWOJE CV

 


W aplikacji umieść klauzulę:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez grupę przedsiębiorstw należących do Grupy Makarony Polskie, to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej Makarony Polskie, w skład której wchodzą Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, (35-082 Rzeszów), ul. Podkarpacka 15A jako główna jednostka organizacyjna oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne (lista spółek dostępna na www.makarony.pl), zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji".

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest grupa przedsiębiorstw należących do Grupy Makarony Polskie, to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej Makarony Polskie, w skład której wchodzą Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, (35-082 Rzeszów), ul. Podkarpacka 15A jako główna jednostka organizacyjna oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów. Lista spółek wchodzących w skład Grupy Makarony Polskie jest dostępna na stronie: www.makarony.pl.  
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108)
  3. Kontakt z zespołem ds. ochrony danych osobowych – zespol.rodo@makarony.pl.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres rekrutacji  i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są obligatoryjne w zakresie wynikającym bezpośrednio z odpowiednich przepisów,  w pozostałym zakresie podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne.
  8. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl