Aktualności

Grupa Makarony Polskie podsumowuje pierwsze półrocze

 

Pierwsze półrocze 2022 roku było okresem rozwoju Grupy Makarony Polskie. Na początku roku sfinalizowana została akwizycja spółki PPH SAS Andrzej Świderski Sp. z o.o. Jej przejęcie umocniło pozycję Grupy na rynku makaronów. Rozszerzenie asortymentu, pozwoliło na większą elastyczność reagowania na potrzeby klientów i trendy rynkowe oraz umożliwiło osiągnięcie synergii organizacyjnej, produkcyjnej i finansowej.

- Skomercjalizowaliśmy w pełni nowe moce produkcyjne zbudowane w latach poprzednich w ramach realizacji projektów inwestycyjnych. Pozwoliło to na zwiększenie produkcji oraz na wdrożenie nowych wyrobów do oferty Grupy, np. makaronów wysokobiałkowych, Novelle czy dań wegetariańskich So Food – mówi Zenon Daniłowski, prezes zarządu spółki Makarony Polskie SA.

W I półroczu 2022 roku Grupa Makarony Polskie osiągnęła dobre wyniki finansowe w eksporcie. Sprzedaż eksportowa w tym okresie istotnie wzrosła m.in. z uwagi na piki popytowe związane z agresją Rosji na Ukrainę. Spółki Grupy niezależnie od  jednorazowych transakcji, realizują plan rozwoju sprzedaży i wzmocnienia rozpoznawalności rynkowej swoich brandów zarówno w Polsce, jak i za granicą.  

- Wyniki I półrocza 2022 roku są dobre. Przychody ze sprzedaży Grupy Makarony Polskie w I półroczu 2022 roku wzrosły znacząco w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku, bo aż o ponad 66 mln zł. Miały na to wpływ: wydajna praca całej załogi, akwizycja spółki SAS, wzrost eksportu, a także rozwój brandów na rynku krajowym – podsumowuje opublikowane dane finansowe Zenon Daniłowski. - Istotnym wzrostom uległy również wyniki na poziomie zysku netto i EBITDA przy czym trzeba mieć na uwadze fakt, że wartości te są powiększone m.in. jednorazowym zyskiem na okazjonalnym nabyciu spółki SAS w kwocie 4,1 mln zł.

Grupa szacuje, że tegoroczne wyniki będą dobre, wpływ na nie będą miały jednak czynniki zewnętrzne, niezależne od firmy tj. wojna na Ukrainie, rosnąca inflacja, ceny prądu, gazu i surowców.

 

 

W skład Grupy Makarony Polskie, działającej na szeroko rozumianym rynku spożywczym, wchodzą cztery spółki: Makarony Polskie SA (spółka dominująca), Stoczek Natura Sp. z o.o., MP Trade Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski Sp. z o.o. (od stycznia 2022 r.). Najbardziej rozpoznawalne marki Grupy to: Makarony Polskie, Novelle, So Food i Stoczek Natura.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl