Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 1/RPOWP/2017 z dnia 23.08.2017r. dotyczącego dostawy, nadzoru nad montażem i uruchomienia kompletnej linii do produkcji makaronu, złożonej przez frimę PAVAN S.p.A., Via Monte Grappa 8, 35015 Galliera Veneta (PD) Włochy.

 

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego Makarony Polskie Spółka Akcyjna najkorzystniejszej oferty (PDF)undefined

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl