Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/RPOWP/2018 z dnia 16.02.2018r.  dotyczącego dostawy, montażu i uruchomienia systemu składowania i dozowania surowców i dodatków suchych, złożonej przez firmę ITALMARCO Sp. z o .o., 32-050 Skawina, ul. Jagielnia 6, NIP: 676-001-69-55. 

 

undefinedInformacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego Makarony Polskie Spółka Akcyjna najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl