Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 02/RPOWP/2018 z dnia 17.04.2018 r.. związanego z wykonaniem instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. I, złożonej przez firmę PPUH ELSTAR Sp. z o.o., 35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 7, NIP: 813-03-36-553

undefinedInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl