Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 03/RPOWP/2018 z dnia 17.04.2018 r. związanego z wykonaniem instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. II, złożonej przez firmę ELMOT ZUH, 35-317 Rzeszów, ul. Porąbki 139, NIP: 813-122-63-64

 

undefinedInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl