Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/POIR/CBR/2018 z dnia 26.06.2018 r. związanego z budową budynku węzła mącznego oraz budową chłodni na dodatki płynne w ramach utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA, w związku z realizacją projektu pt.:„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” nr. POIR.02.01.00-00-0121/16-00, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw złożonej przez firmę  FULLFARB M. Łuczyk, S. Sasiela Spółka Jawna

36-130 Raniżów, ul. Armii Krajowej 6, NIP: 814-14-16-936

 

undefinedInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl