Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 04/RPOWP/2018 z dnia 27.06.2018 r.. związanego z dostawą i montażem stalowego podestu pod linię do produkcji gniazd i tagliatelle z balustradami i schodami w ramach realizacji Zadania 1 – zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie  złożonej przez firmę METALZBYT POLSKA SP. Z O.O.  UL. Przemysłowa 11 35-105 Rzeszów  NIP: 813-31-43-576. 

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl