Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 07/RPOWP/2018 z dnia 10.08.2018 r. związanego z dostawą, montażem i uruchomieniem detektora metalu wyposażonego w automatyczną przelotową wagę kontrolną, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie złożonej przez firmę: Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Toruńska 5 26-616 Radom, NIP: 796-000-03-27.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl