Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 11/RPOWP/2018 z dnia 25.09.2018 r. związanego z wykonaniem instalacji elektrycznej w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. III  w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

PPUH ELSTAR Sp. z o.o. 35-082 Rzeszów, ul. Połonińska 7 NIP: 813-03-36-553

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl