Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/1.4.POPW/2018 z dnia 10.12.2018. na PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ U ZAMAWIAJĄCEGO (FIRMIE MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA) w związku z planowanym ubieganiem się przez firmę: Makarony Polskie Spółka Akcyjna o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Creative Craft  Design Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

ul. Traktorowa 126/402,

91-204 Łódź

NIP: 7252186545

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl