Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 18/RPOWP/2018 z dnia 03.12.2018 r. na instalację ciepła technologicznego linii w ramach realizacji Zadania 1 Zakup linii do produkcji makaronu wysokobiałkowego walcowanego – cz. II, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Zakład Instalacji Sanitarnych inż. Jan Wilk, 35-617 Rzeszów, ul. Władysława IV 9, NIP: 813-000-00-95.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl