Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 20/RPOWP/2018 z dnia 10.12.2018 r. dostawę, montaż i uruchomienie systemu dozowania dodatków płynnych, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: WELDING STAR Wojciech Staroń 39-200 Dębica ul. Mościckiego 25A NIP: 818-123-87-25.

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl