Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, iż w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/1.4.POPW/2019 z dnia 19.06.2019 r. dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego oraz opracowania strategii w związku z planowanym ubieganiem się przez firmę: Makarony Polskie Spółka Akcyjna o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I

 

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

Inn Puls Sp .z o.o
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów
NIP: 813-35-40-225

 

undefined Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl