Aktualności

Informacja o wyniku postępowania

W dniu 17 maja 2016 r. Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na działania doradcze prowadzące do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna, złożonej przez Konsorcjum w składzie: Agata Pawłowska - AURORA CONSULTING, ul. Szeroka 5, 05-420 Józefów, NIP 6572348859, REGON 142214308 oraz Agnieszka Rembisz - OPEN WORLD SOLUTIONS, ul. Karabeli 23, 05-080 Lipków, NIP  9511105905, REGON 363938297.

undefinedInformacja o wyniku postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty - Makarony Polskie SA (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl