Aktualności

Informacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty

W dniu 19 czerwca 2017r. Zamawiający Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją Makarony Polskie Spółka Akcyjna, złożonej przez INNpuls Sp. z o.o., ul. Hetmańska 40A, 35-045 Rzeszów, NIP: 813-35-40-225, REGON: 180306937.

Załącznik:

undefinedInformacja o wyniku postępowania wyboru przez Zamawiającego Makarony Polskie Spółka Akcyjna najkorzystniejszej oferty (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl