Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki postępowania wyboru przez zamawiającego Konsorcjum w składzie Makarony Polskie SA., Stoczek Natura Sp. z o.o. oraz Mirosław Angielczyk Dary Natury
undefinedInformacja o wyniku postępowania wyboru przez zamawiającego Konsorcjum najkorzystniejszej oferty
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl