Aktualności

Jubileusz 25-lecia Klubu Partnerów SGH

 

Dnia 19 maja br. w Teatrze Syrena w Warszawie odbył się Jubileusz 25-lecia Klubu Partnerów SGH, który powstał jako wspólna inicjatywa otoczenia biznesu i SGH. „Jestem Państwu bardzo wdzięczny, że jesteście w tym dniu z nami” – mówił na gali rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku jako wspólna inicjatywa zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw, oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i ówczesnej rektor Janiny Jóźwiak. Wszyscy członkowie Klubu razem i każdy osobno, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w minimum czterech obszarach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.

Spółka Makarony Polskie SA jest 25. firmą w gronie partnerów SGH, która dołączyła do tej akademicko-biznesowej inicjatywy 28 października 2020 roku.

Rektor dodał, że SGH „wyposaża studentów w wiedzę podstawową, żeby byli kreatywni i przedsiębiorczy”. „Ale też wyposażamy ich w umiejętności praktyczne i kształtujemy pewne wartości. I właśnie do kształtowania umiejętności ta współpraca z Klubem Partnerów jest bardzo ważna. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym partnerom za to, że ich przedstawiciele są w radach dydaktycznych danego kierunku. Dzięki temu te efekty uczenia się są jeszcze bardziej dostosowane do oczekiwań pracodawców” – zaznaczył Piotr Wachowiak.

Prof. Wachowiak zapowiedział, że w najbliższej perspektywie współpraca SGH z firmami będzie jeszcze ściślejsza w postaci realizowania użytecznych badań oraz raportów.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl