Aktualności

KOLEJNE PRODUKTY MAKARONÓW POLSKICH ZE ZNAKIEM JAKOŚCI POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przyznał znaki jakości kolejnym produktom spółki Makarony Polskie SA.

Znak POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ otrzymały: gwiazdka z kurkumą oraz zacierka jajeczna z kurkumą.

Decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 184/2016 i 185/2016 zostały podpisane w dniu 21 grudnia 2016 roku. 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl