Aktualności

Makarony Polskie partnerem VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu

W dniach 15-16 października,2014 roku w warszawskim hotelu „Sheraton” odbyło się VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Organizatorem Forum była grupa PTWP. Jednym z partnerów były Makarony Polskie.

W obradach Forum uczestniczyła delegacja Spółki w składzie: Zenon Daniłowski- Prezes Zarządu, Piotr Wyszecki - Dyrektor ds. Ekonomicznych i Janusz Dąbrowski – Doradca Prezesa. W sesji inauguracyjnej uczestniczyli: Janusz Piechociński – wicepremier, Minister Gospodarki RP oraz Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. Uczestnikami Forum byli: producenci oraz przedstawiciele sieci handlowych i instytucji pracujących tego rynku.

Jednym z uczestników panelu „Firmy spożywcze pod presją cenowo- kosztową” był prezes Zenon Daniłowski. W swej wypowiedzi przyznał, że dla kierowanej przez niego firmy integracja to bardzo ważny kierunek.

- Konsolidacja to złożony i bardzo trudny proces, bo na naszym rolno- spożywczym rynku działa wiele firm rodzinnych, z ponad 20-letnią historią. Oni mentalnie przeważnie nie są skłonni wchodzić w układy własnościowe z innym podmiotem. Dla nich to forma wywłaszczenia. Element mentalny jest trudniejszy niż ekonomiczny. Mamy Duzy problem pokonania bariery mentalnej przy pracy nad przejęciami – powiedział Zenon Daniłowski.

Zdaniem Prezesa Daniłowskiego firma wchodząc w proces konsolidacji musi mieć pewność, że dzięki temu procesowi uda się stworzyć nową jakość a nie będzie to tylko suma dwóch firm z ich problemami. Należy zacząć od lekkich form konsolidacji, np. wspólne podejście eksportowe, wspólny zakup surowców. Makarony Polskie uczestniczą już w podobnych projektach i być może to powoli będzie przełamywać bariery mentalne.

Podczas innych paneli mówiono o zagrożeniach dla handlu, konkurencyjności , franczyzie czy relacjach z klientami. Szczególną uwagę poświecono branży mleczarskiej w przeddzień uwolnienia kwot mlecznych oraz sektorowi mięsnemu.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl