Aktualności

Makarony Polskie SA na XIII Forum Europa ? Ukraina

 

W dniach 4-5 lutego 2020 r., już po raz trzynasty, międzynarodowe grono ponad ośmiuset gości z Polski i Ukrainy, a także z innych krajów Europy i świata dyskutowało w Rzeszowie o przyszłości Ukrainy i całego kontynentu.

Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, odnotowywany jest stopniowy lecz stały wzrost poziomu obrotów pomiędzy stronami. Zarówno Kijów, jak i Bruksela obniżyły cła na większość towarów. Korzystają na tym także polscy konsumenci i producenci. Nadal jednak istnieją liczne bariery, które utrudniają w znacznym stopniu zarówno handel, jak i szeroko rozumianą współpracę gospodarczą. W jaki sposób stabilizacja ukraińskiej gospodarki wpłynie na polsko-ukraińską wymianę handlową? Jak usuwać bariery, na które napotykają Polacy na ukraińskim rynku, a Ukraińcy na polskim?

W tegorocznym forum, zorganizowanym pod hasłem: „Nowe szanse, stare zagrożenia”, wzięła udział delegacja spółki Makarony Polskie SA. W programie znalazło się ponad 50 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i społecznym.

W jednym z paneli, o doświadczeniach w minimalizowaniu polsko-ukraińskich barier współpracy handlowej dyskutowali: Adam Abramowicz – rzecznik w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorców, Zenon Daniłowski – prezes zarządu spółki Makarony Polskie SA, Krzysztof Kasztelewicz – członek zarządu Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik Sp. z o.o., Eugeniusz Szymonik – prezes zarządu spółki Autosan oraz Jacek Szugajew – pierwszy wiceprezes zarządu Kredobanku SA Polska. Rozmowę poprowadził Dariusz Szymczycha – członek rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Wśród głównych tematów dyskusji podjętych przez panelistów, oprócz rozwoju handlu między Ukrainą, Polską i innymi państwami UE, była także współpraca służb w zakresie kontroli transgranicznych i umowa stowarzyszeniowa UE – Ukraina.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu spółki Makarony Polskie SA, drugiej największej firmy w Polsce, produkującej i eksportującej wyroby zbożowe od lat 90. ubiegłego wieku, wyjaśnił specyfikę ukraińskiego rynku w zakresie eksportu towarów premium z Polski, Austrii, czy Włoch. Zwrócił także uwagę na niesatysfakcjonujące limity sprowadzania surowców z Ukrainy wynikające z umowy stowarzyszeniowej, które kończą się zazwyczaj w pierwszym tygodniu stycznia. Problem ten – jak zaznaczył – dotyka przede wszystkim importu zbóż i mąki.

W rzeszowskiej Arenie po raz drugi odbyło się także Forum Słowackie, podczas którego rozmawiano o szansach i perspektywach współpracy z uwzględnieniem potencjału turystycznego i dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. Uczestnicy forum omawiali też kwestie związane z wymianą transgraniczną, bezpieczeństwem energetycznym, wyzwaniami w edukacji czy transporcie.

Wydarzeniem towarzyszącym XIII Forum Europa – Ukraina były IV Targi Wschodnie. Wystawcy reprezentowali wiele branż, w tym informatyczną i nowych technologii, finansową, ubezpieczeniową, budowlaną, motoryzacyjną i lotniczą oraz turystyczną. Zgodnie z ideą organizatora, Instytutu Studiów Wschodnich, targi mają być szansą na wymianę doświadczeń dla przedsiębiorców z obu stron granicy.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl