Aktualności

Makarony Polskie SA partnerem Forum Ekonomicznego Krynica 2018

 

Spółka Makarony Polskie SA znalazła się w gronie partnerów XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – najważniejszego dorocznego spotkania elit gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej.

 

W dniach 4-6 września 2018 roku w Forum uczestniczyło około pięciu tysięcy gości z kraju i zagranicy, którzy wzięli udział w blisko 250 panelach, dyskusjach i spotkaniach. Do medialnej obsługi wydarzenia zgłosiło akredytację kilkuset dziennikarzy.

Gośćmi kongresu byli: premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy polskiego rządu i ministrowie. Spośród licznych gości zagranicznych obecny był premier Litwy Saulius Skvernelis, który otrzymał nagrodę Człowieka Roku XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W obradach Forum uczestniczyła delegacja Spółki Makarony Polskie SA w składzie: Zenon Daniłowski – Prezes Zarządu oraz Janusz Dąbrowski – Doradca Prezesa.

Pośród szerokiego spektrum zagadnień, podejmowanych w czasie trwania Forum, w jego agendzie nie zabrakło sesji poświęconych przemysłowi rolno-spożywczemu.

Prezes Zarządu Zenon Daniłowski wziął udział w panelu: „Problem Food Waste – jak Europa radzi sobie z marnowaniem żywności?”. Obok prezesa Daniłowskiego w panelu uczestniczyli: Marko Urdzik – Prezes Banku Żywnościowego na Słowacji, Katarzyna Schreer – Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej z Jeronimo Martins Polska, Michał Nowak – Założyciel Outletu Spożywczego, Dorota Liszka – Wiceprezes w Grupie Maspex oraz Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Moderatorem dyskusji był Doradca Ministra Rolnictwa Karol Krajewski.

Uczestnikom panelu towarzyszyła troska o przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności w obecnej skali. Zwrócono uwagę, że wytwórcy produktów spożywczych doświadczają dwóch sprzecznych tendencji – z jednej strony dążenie do nie marnowania żywności, z drugiej zaś do uzyskania jak najwyższego zysku. W związku z tym nie wiadomo, co w końcu zwycięży: zysk czy istotne ograniczenie marnotrawstwa, wyrażające się w haśle społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednakże nie marnowanie żywności to także dążenie do jak największej jej sprzedaży.

Prezes Zenon Daniłowski zwrócił uwagę, że troska o niemarnowanie żywności wyraża się również w zapewnianiu produktom dłuższych terminów ważności. Jednakże produkty, które mają tę zaletę są często niesłusznie traktowane jako zawierające konserwanty i przez to dyskwalifikowane przez konsumenta. Prelegent zwrócił ponadto uwagę, że dłuższemu przechowywaniu i nie marnowaniu żywności u samego konsumenta sprzyjają opakowania, które chronią trwałość produktu także po jego otwarciu. Warto także powrócić do tradycyjnego szanowania żywności.

W ramach Forum Ekonomicznego odbyło się Forum Polonijne. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, środowisk polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych.

Podczas Forum Polonijnego Prezes Zarządu Zenon Daniłowski uczestniczył w panelu „Sukces polskiego produktu za granicą – jak to się robi?”. W dyskusji o m.in. konkurencyjności polskich firm oraz o przeszkodach w skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne wzięli udział ponadto: Krzysztof Senger – Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Figat – Prezes Polimex-Mostostal, Ryszard Florek – Prezes Fakro, Krzysztof  Pawiński – Prezes Maspexu i Karol Zarajczyk – Prezes Ursusa. Dyskusję moderował Mateusz Matyszkowicz z TVP1. Panelowi przysłuchiwali się m.in.: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Bogdan Borusewicz i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W dyskusji zwrócono uwagę, że podstawą sukcesu na rynku zagranicznym jest sukces na rynku polskim. Eksport pozwala istotnie zwiększyć produkcję firmy i uzyskać wyższe marże. Oczywiście sprzedaż pod marką producenta daje wyższą marżę niż pod marką własną obcego dystrybutora. Podkreślano także, iż nie da się polskich brandów przenieść automatycznie na rynki zagraniczne, bo ich nazwy mają zazwyczaj charakter lokalny. Produkty cieszące się popularnością w Polsce – za granicą otrzymują często inną nazwę. Prezes Zenon Daniłowski przedstawił eksportowe dokonania spółki Makarony Polskie SA i zadeklarował otwartość na współpracę biznesową ze środowiskiem polonijnym.

Delegacja Makaronów Polskich odbyła szereg spotkań z przedstawicielami polskich władz oraz firm i instytucji uczestniczących w Forum.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl