Aktualności

Makarony Polskie SA Partnerem Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

 

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

 

Jednym z prelegentów sesji "Żywność i opakowanie bez śladu - reduce, reuse, recycle" jest Pan Artur Woźniak Dyrektor Spółki Makarony Polskie SA. Menadżer pracujący od 22 lat w różnych sektorach przemysłu, głównie branży opakowaniowej i spożywczej. Zwolennik i propagator szczupłego zarządzania i gospodarki obiegu zamkniętego. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu. 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl