Aktualności

Makarony Polskie SA po raz kolejny Liderem Regionu

 

Po raz dziewiąty redakcja Gazety Codziennej NOWINY nagrodziła tytułem „LIDERA REGIONU” firmy i instytucje z Podkarpacia, które wyróżniają się zaangażowaniem i pracą na rzecz rozwoju województwa. Inicjatywa wyróżnień ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego regionu, promocje firm, samorządów i instytucji będących wzorem przedsiębiorczości, innowacyjności w produkcji, zarządzaniu i zastosowaniu nowych technologii.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. Nagrody w postaci Statuetek  podczas uroczystej Gali wręczył Redaktor Naczelny Nowin Stanisław Sowa z udziałem Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiej i Marii Kurowskiej członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Jednym z laureatów tegorocznej statuetki została Spółka Makarony Polskie SA, która otrzymała nagrodę w kategorii Produkcja Spożywcza za całokształt 20-letniej działalności firmy. Statuetkę w imieniu Spółki odebrał doradca Prezesa Zarządu Janusz Dąbrowski. Dziękując organizatorowi oraz władzom województwa podkarpackiego Janusz Dąbrowski podkreślił, że Makarony Polskie pragną budować pozytywny wizerunek Podkarpacia, produkując w  zakładzie w Rzeszowie wysokiej jakości artykuły spożywcze.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl