Aktualności

Makarony Polskie SA sponsorem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych z cyklu ?Człowiek-Żywność-Środowisko?

W dniach 27-28 kwietnia 2017 roku, w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych, zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski.

Konferencja była pierwszą z cyklu konferencji  „Człowiek-Żywność-Środowisko”.

Zakres tematyczny Konferencji Naukowej dotyczył szeroko pojętej biotechnologii, technologii żywności oraz wpływu środowiska i różnych czynników na zdrowie i funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Konferencja skupiła technologów żywności, a także studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z tą dziedziną.

Jednym ze sponsorów wydarzenia była spółka Makarony Polskie SA, która chętnie włączyła się we wsparcie tak ciekawego projektu jakim była kwietniowa konferencja. 


    

    

  

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl