Aktualności

Makarony Polskie SA w Klubie Partnerów SGH

 

W dniu 28 października 2020 roku w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość oficjalnego powitania spółki Makarony Polskie SA w gronie członków Klubu Partnerów SGH. Z tej okazji rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Piotr Wachowiak wraz z Prezesem Zarządu Zenonem Daniłowskim odsłonili pamiątkową tabliczkę z nazwą firmy.


Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak podkreślił strategiczne znaczenie współpracy uczelni z biznesem:

Współpraca z biznesem dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest bardzo istotna. Dzięki niej możemy wykorzystywać badania naukowe w praktyce, a także oferować naszym studentom jeszcze bardziej interesujące zajęcia oraz umożliwić staże i pracę. Cieszę się, że dziś do grona naszych partnerów dołączyła stabilna, notowana na giełdzie, dynamicznie rozwijająca się firma, jaką są Makarony Polskie SA. 


Prezes Zenon Daniłowski, który jest także absolwentem SGH (wtedy SGPiS), powiedział:

Spółka Makarony Polskie SA jako firma średnia jest bardzo ciekawym miejscem pracy. Mam nadzieję, że absolwenci SGH, dzięki działalności naszej firmy w Klubie Partnerów SGH, będą się interesowali rozwojem karier także w średnich przedsiębiorstwach i firmach spożywczych. To bardzo dobre miejsca pracy, które mogą zagwarantować rozwój i sukces zawodowy. 


Obejrzyj fotorelację z wydarzenia


Klub Partnerów SGH powstał w 1998 roku i działa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Skupia największe firmy i instytucje działające w ramach sektora finansowego i bankowego, branży FMCG oraz rynku technologicznego.

Nadrzędnym celem współpracy podmiotów skupionych w ramach Klubu Partnerów SGH jest połączenie nauki i edukacji ze światem praktyki gospodarczej, a dzięki temu lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i możliwości. Wszyscy członkowie klubu, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH na minimum czterech płaszczyznach: employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne.

 

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl