Aktualności

MAKARONY POLSKIE wybrane DOBRĄ MARKĄ 2015!Redakcja Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita oraz Redakcja Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej przyznała marce MAKARONY POLSKIE tytuł
DOBRA MARKA 2015 – Jakość, Zaufanie,Renoma w kategorii: Artykuły spożywcze – Makarony. Tytuł został przyznany na podstawie opinii i wskazań respondentów oraz Kapituły Programu.
Wyróżnienie to przyznawane jest najbardziej rozwojowym i najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. Organizatorzy Programu prowadzonego pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk już po raz szósty przeprowadzili badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz objęte zostały między innymi: pozycja rynkowa marki i jej progres, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów i klientów.
Marka MAKARONY POLSKIE została w tych badaniach bardzo wysoko oceniona, dlatego została wyróżniona tytułem DOBRA MARKA 2015 – Jakość, Zaufanie, Renoma.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl