Aktualności

Prezes Makaronów Polskich na WorldFood Warsaw 2015

Prezes Zarządu Spółki „Makarony Polskie” Zenon Daniłowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Ranking ryzyk – sugestie na rynku dla gospodarczych think tanków”.

Debata odbyła się 16 kwietnia 2015 roku w warszawskiej hali EXPO XXI podczas targów WorldFood Warsaw.

Uczestniczyli w niej: Jerzy Podlewski – Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem „Polrisk”, Marek Moczulski – Prezes Zarządu  Spółki „Bakalland”. Łukasz Bojarski – Prezes Zarządu Spółki „Vaco” oraz Adam Zdanowski z Zakładów Mięsnych Wierzejki. Moderatorem panelu był Paweł Ochwat z kancelarii Brokerskiej „Asysta”.

Zabierając głos w interesującej dyskusji, Zenon Daniłowski zwrócił uwagę, że ryzyko jest związane osobowością i doświadczeniami osób je podejmujących a także zależy od posiadanych kompetencji. Ryzyko towarzyszy każdej decyzji i jest uwarunkowane wielkością firmy i szybkością podejmowanych decyzji. Dla firmy Makarony Polskie istotnym problemem są ryzyka związane z wiarygodnością klientów w eksporcie i z tego powodu konieczne jest ubezpieczenie transakcji.

Na zakończenie dyskusji  Zenon Daniłowski podkreślił, że polityka państwa powinna wspierać rozwój przedsiębiorczości poprzez zmianę prawa a nie mnożyć nowe ryzyka.

W drugiej edycji międzynarodowych targów WorldFood wzięło udział ponad  200 wystawców z 28 krajów świata min. Sri Lanki, Chin, Stanów Zjednoczonych, RPA czy Meksyku. 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl