Aktualności

Prezes Spółki Makarony Polskie SA uczestnikiem debaty zorganizowanej podczas X Forum Rynku Spożywczego i Handlu

 

Prezes Spółki Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski wziął udział w dyskusji panelowej „Sukcesja i ekspansja – droga od lokalnej firmy do globalnego koncernu”. Debata odbyła się w dniu 6 listopada 2017 roku w ramach X edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu w warszawskim hotelu Sheraton.

 

Dyskusja została poprzedzona prezentacją raportu „Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce”, z którego wynika, że ekspansja eksportowa jest dla polskich firm rolno-spożywczych drogą do rozwoju, a ponad połowa z nich jest zadowolona z własnego sukcesu eksportowego. Dążenie polskich firm do eksportu to, poza zyskaniem rynków zbytu, także nadzieja na wyższą rentowność.

 

W toku dyskusji podkreślano, iż źródło sukcesów eksportowych polskich firm rolno-spożywczych tkwi m.in. w konsolidacji oraz w inwestycjach, jak również w zniwelowaniu luki technologicznej wobec firm zachodnich. Jednakże jednym z największych wyzwań stojących przed polskimi firmami jest olbrzymia konkurencja koncernów międzynarodowych i z oraz brak promocji polskiej marki. Jak zaznaczali prelegenci jedną z szans na rozwój eksportu są akwizycje firm zagranicznych, które otwierają drogę do tamtejszych rynków.

 

Prezes Spółki Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski podkreślił, że gospodarka ostatniego ćwierćwiecza w Polsce zawdzięcza swoją pozycję przede wszystkim odwadze, determinacji, kreatywności i zdolności do współdziałania polskich przedsiębiorców i menadżerów. Jeśli zaś chodzi o proces konsolidacji – musi ona mieć jasno wskazany cel. Ponadto w każdej konsolidacji musi być lider, który będzie mógł podnieść wartość firmy i poprawić jej sytuację na rynku.

 

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl