Aktualności

Prezes Zarządu Makarony Polskie SA prelegentem podczas AGRO FORUM

Dnia 9 czerwca 2016 roku w warszawskim hotelu Marriott odbyło się AGRO FORUM  AGROSEC poświęcone problematyce bezpieczeństwa polskiego sektora rolno – spożywczego, którego głównym organizatorem było Europejskie Forum Biznesu.

Sesja plenarna zatytułowana „Sektor  rolno- spożywczy filar gospodarki Polski – motor polskiego eksportu”  moderowana była przez dziennikarkę dziennika „Rzeczpospolita” Panią Beatę Drewnowską. W pierwszej części prelegentami byli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych. W drugiej części sesji plenarnej do dyskusji zaproszono przedstawicieli biznesu. Udział wzięli: Zenon Daniłowski – Prezes Zarządu Makarony Polskie SA, Andrzej Faliński – Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji,  Andrzej Ganter – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Marek Moczulski – Prezes Zarządu Bakalland, Robert Niczyporuk – adwokat, partner Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, Paweł Stamburski – Dyrektor Departamentu Agrobiznesu Banku Zachodniego WBK SA oraz Leszek Wiwała – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego.

Prelegenci skoncentrowali się na temacie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kondycję branży  rolno – spożywczej. Zastanawiano się nad koniecznością dywersyfikacji eksportu poza granice Unii. Jest to w szczególności związane jest  z obserwowanym obecnie zjawiskiem odradzającego się protekcjonizmu w UE jako potencjalnego zagrożenia dla polskiej ekspansji na rynkach wspólnotowych. Prelegenci rozważali także dalsze możliwości rozwoju eksportu.

Zabierając głos w dyskusji Prezes Zarządu Makarony Polskie SA Zenon Daniłowski podkreślił, że sukcesy polskiej żywności  na rynkach eksportowych determinują: rozsądna cena, duże wolumeny oraz jakość. Sukcesy w eksporcie mają też źródło w osłabieniu złotego wobec euro i dolara. Zdaniem Prezesa Zenona Daniłowskiego w przyszłości niezbędne jest stworzenie silnej marki Polski oraz jednej agencji do koordynacji różnych programów wsparcia.

Po sesji plenarnej odbyły się panele tematyczne poświecone przemysłowi mięsnemu, przemysłowi mleczarskiemu  i sadownictwu. Więcej o wydarzeniu na stronie www.agrosec2016.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl