Aktualności

PRODUKTY MAKARONÓW POLSKICH ZE ZNAKIEM ?POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzjami 87/2015 i 88/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, mając na uwadze postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przyznał znaki jakości dla dwóch artykułów rolno – spożywczych produkowanych przez Spółkę MAKARONY POLSKIE: Makaron 2 jajeczny kluseczki oraz Makaron 5 jajeczny kluseczki. Oficjalne wręczenie przyznanych znaków jakości nastąpi podczas zbliżających się targów POLAGRA FOOD w Poznaniu. Decyzje podpisał osobiście Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl