Aktualności

Przeprosiny spółki Makarony Polskie przez red. naczelnego gazety codziennej Nowiny za opublikowanie nieprawdziwych stwierdzeń i sugestii dot. rzekomego wpływu posła J. Burego na spółkę Makarony Polskie SA.


Spółka Makarony Polskie informuje, iż w dn. 18 grudnia 2014 r. w gazecie codziennej "Nowiny" (str. 17, lewy dolny róg) ukazało się oświadczenie o nieprawdziwych sugestiach nt. spółki Makarony Polskie SA. Pełna treść oświadczenia :Pobierz (PDF)


Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl