Aktualności

Spółka Makarony Polskie SA opublikowała wyniki za I półrocze 2016 roku


W I półroczu 2016 roku całkowite przychody ze sprzedaży Grupy Makarony Polskie ukształtowały się na poziomie 59,1 mln zł, zysk netto na poziomie 2,4 mln zł, zaś EBITDA osiągnęła poziom 5,8 mln zł.

Zarząd konsekwentnie prowadzi politykę wzrostu wartości firmy poprzez działania tak ilościowe, jak i jakościowe. W I półroczu 2016 roku zysk netto przypadający na jedna akcję pozostał na stabilnym poziomie sprzed roku (0,26 zł), zaś wartość księgowa jednej akcji zwiększyła się o 2,4% z 7,39 zł do 7,57 zł.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2016 roku Grupa realizuje strategię budowy silnych marek, wprowadzania produktów B2B i HoReCa oraz ciągłej ekspansji w kraju i za granicą.


Więcej
Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl