Aktualności

Sponsoring Wicemistrzyni Świata w formach taiji i członkini Kadry Narodowej Wushu

 

Spółka Makarony Polskie SA jest Sponsorem Wicemistrzyni Świata w formach taiji Anny Kubiak w praktykowanej działalności sportowej.

Wushu to chińskie sztuki walki - znane powszechnie jako kung fu, które charakteryzują się niezwykłym bogactwem technik walki bronią białą oraz bez broni, za pomocą zadawania ciosówkopnięćdźwignirzutów podcięć. Bogactwo to ujawnia się w istnieniu licznych stylów walki o odmiennych preferencjach co do dystansu walki, taktyki, zasad obrony przed napastnikiem w obliczu tego samego rodzaju ataku, sposobu wykonywania poszczególnych ruchów składających się na wykonanie tej samej techniki itd.

Pani Anna Kubiak należy do Warszawskiej Szkoły Wushu Sportowego, gdzie ćwiczy pod okiem trenera Kadry Narodowej Michała Ignatowicza oraz do Polskiego Związku Wushu. 

https://kubiak.podkarpackisport.pl

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl