Aktualności

Sukces ABAK Kluska 2 ? jajeczna

 

Gala Liderów Rynku FMCG i Handlu, podczas której ogłoszono wyniki 12. edycji konkursu Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich, odbyła się 26 maja. Wyróżnienie to przyznawane jest przez właścicieli i kierowników sklepów spożywczo-przemysłowych z całej Polski.

Konkurs wyłania te produkty i usługi, które w sposób szczególny wpływają na rozwój handlu detalicznego w Polsce i przynoszą kupcom największe dochody.

Do konkursu zgłoszono blisko 400 produktów w 64 kategoriach. W każdej z nich nagrodzeni zostali liderzy, którym przyznano Certyfikat Złoty Paragon 2022 Lider Sprzedaży, dwa kolejne miejsca w każdej z grup otrzymały Wyróżnienia.

Nad przebiegiem konkursu czuwał instytut KANTAR POLSKA, który przeprowadził liczenie głosów i przygotował niezależny raport z wynikami.

Fot. www.hurtidetal.pl

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl