Aktualności

Utworzenie spółki zależnej - MP Trade Sp. z o.o.W dniu 28 września 2015 roku Zarząd spółki Makarony Polskie SA utworzył spółkę zależną pod firmą MP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim.

Spółka Makarony Polskie SA objęła 100% udziałów w MP Trade Sp. z o.o., reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka objęła łącznie 5.000,- udziałów o wartości nominalnej 100,- złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000,- zł. Udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Celem nowopowstałej spółki jest świadczenie usługi pośrednictwa sprzedaży produktów brandowych Grupy Makarony Polskie w kanałach handlu tradycyjnego, handlu nowoczesnego i eksportu. MP Trade prowadził będzie także handel na własny rachunek towarami obcymi polskich i zagranicznych producentów. Dodatkowym profilem działalności nowej spółki będzie prowadzenie usługowej działalności pośrednictwa sprzedaży produktów na rzecz polskich lub zagranicznych podmiotów.

Utworzenie MP Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim wpisuje się w strategię Makarony Polskie SA polegającą na dążeniu do stałej poprawy rentowności i efektywności funkcjonowania Grupy.


Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl