Aktualności

Wyniki Informacja nt. wyników zapytania nr 10/RPOWP/2018 z dnia 10.08.2018 r.

 

Informujemy, iż ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/RPOWP/2018 z dnia 10.08.2018 r. dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia drukarki do paczkarki, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie nie zostało rozstrzygnięte.

 

Powód:

Brak ofert spełniających kryteria.

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl