Aktualności

Wyniki zapytania ofertowego firmy Makarony Polskie; nr 2/1.4.POPW/2016

Wyniki zapytania ofertowego firmy Makarony Polskie; nr 2/1.4.POPW/2016 

undefinedInformacja o wyniku postępowania wyboru najlepszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 2/1.4.POPW/2016

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl