Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. projektu POPW w ramach działania 1.2. ?Internacjonalizacja MŚP?, nabór 2017

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Makarony Polskie SA, który powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” Program Operacyjny Polska Wschodnia, nabór 2017. 

Treść zapytania:

undefinedZapytanie ofertowe Makarony Polskie SA z dnia 09.06.2017r. (PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego Makarony Polskie SA z dnia 09.06.2017r

 undefined Załącznik 1-4  do zapytania ofertowego Makarony Polskie SA z dnia 09.06.2017r. (WORD)
undefinedZałącznik nr 5 do zapytania ofertowego Makarony Polskie SA z dnia 09.06.2017r. (PDF)

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 33 120 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl